Vítejte

Vítejte v aplikaci SwinPro, resp. jejím pilotním nasazení na project.fit.cvut.cz

Tato aplikace slouží katedře softwarového inženýrství ČVUT FIT k usnadnění tvorby a správy softwarových projektů v rámci předmětů vyučovaných touto katedrou. Svým uživatelům, tedy studentům i pedagogům poskytuje komfortní přístup k zakládání, schvalování a celkovému ovládání projektu, stejně jako provázání projektů s externími technologiemi používanými při vývoji takových projektů, jakou je bug-tracking systém Trac, nebo SCM nástroj Subversion.

Případné nalezené chyby prosíme hlaste na e-mail helpdesk-portal (at) fit (dot) cvut (dot) cz. Děkujeme za spolupráci. Tým SwinPro